เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเน€เธฃเธฒ เธซเธ™เน‰เธฒเนเธฃเธ

 


 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง

  วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 

 

 

 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา(ประถม)

 

  วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 

 

 

 

 

 

  เมนูอาหารประจำ

           เดือนกรกฏาคม 2558


<!--บรรยากาศในห้องเรียนอนุบาล-->
ทางโรงเรียนมีคุณครูชาวต่างชาติ 1 ท่าน ต่อ 1 ห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
ครูชาวต่างชาติ (3)
<!--ทำเนียบนักเรียน-->
จบปีการศึกษา 2558

 

<!--กิจกรรมอนุบาล-->
Click to view album: กิจกรรมแสนสนุกหน้าเสาธง
กิจกรรมแสนสนุกหน้าเสาธง
Click to view album: Ladybug Room โครงงาน  กล้วย กล้วย
Ladybug Room โครงงาน กล้วย กล้วย
Click to view album: Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Click to view album: ขบวนการ fun น้ำนม
ขบวนการ fun น้ำนม
Click to view album: Humming Bird  Room โครงงาน มหัศจรรย์พลังไข่
Humming Bird Room โครงงาน มหัศจรรย์พลังไข่
Click to view album: Lilly Room โครงงาน พับกระดาษแสนสนุก
Lilly Room โครงงาน พับกระดาษแสนสนุก
Click to view album: ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
Click to view album: Cherry Room โครงงาน ของเล่นของใช้...หนูทำได้
Cherry Room โครงงาน ของเล่นของใช้...หนูทำได้
Click to view album: Strawberry Room  โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Strawberry Room โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ

<!--กิจกรรมเด็กประถม-->
Click to view album: เทควันโด
เทควันโด
Click to view album: ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
Click to view album: โครงการปลูกผักสวนครัว
โครงการปลูกผักสวนครัว
Click to view album: เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
Click to view album: โครงการเพาะเห็ด
โครงการเพาะเห็ด
Click to view album: วันเด็ก 2555
วันเด็ก 2555
Click to view album: โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
Click to view album: โครงการบูรณาการ
โครงการบูรณาการ
Click to view album: ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

Powered by Bighead Creative Co., Ltd. Login