เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเน€เธฃเธฒ เธซเธ™เน‰เธฒเนเธฃเธ

 


 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง

   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2558 

 

 

 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา(ประถม)

 
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2558 
 
   

 

 

 

 

  เมนูอาหารประจำ

           เดือนพฤศจิกายน 2558


<!--บรรยากาศในห้องเรียนอนุบาล-->
ห้องสมุดของเด็กๆ
ห้องสมุดของเด็กๆ (2)
<!--ทำเนียบนักเรียน-->
จบปีการศึกษา 2558

 

 


 

<!--กิจกรรมอนุบาล-->
Click to view album: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558
Click to view album: ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
Click to view album: Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Click to view album: กิจกรรมแสนสนุกหน้าเสาธง
กิจกรรมแสนสนุกหน้าเสาธง
Click to view album: Tulip Room โครงงาน ดินกระดาษปั้นฝัน
Tulip Room โครงงาน ดินกระดาษปั้นฝัน
Click to view album: Strawberry Room  โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Strawberry Room โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Click to view album: ขบวนการ fun น้ำนม
ขบวนการ fun น้ำนม
Click to view album: Lilly Room โครงงาน พับกระดาษแสนสนุก
Lilly Room โครงงาน พับกระดาษแสนสนุก
Click to view album: Ladybug Room โครงงาน  กล้วย กล้วย
Ladybug Room โครงงาน กล้วย กล้วย

<!--กิจกรรมเด็กประถม-->
Click to view album: เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
Click to view album: โครงการบูรณาการ
โครงการบูรณาการ
Click to view album: โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
Click to view album: ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
Click to view album: เทควันโด
เทควันโด
Click to view album: ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
Click to view album: โครงการปลูกผักสวนครัว
โครงการปลูกผักสวนครัว
Click to view album: วันเด็ก 2555
วันเด็ก 2555
Click to view album: โครงการเพาะเห็ด
โครงการเพาะเห็ด

Powered by Bighead Creative Co., Ltd. Login