วีดีโอภาพแห่งความทรงจำ

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน
ที่ได้บันทึกภาพแห่งความทรงจำนี้
มาให้กับคุณครูกระดาษทรายทุกคน

 


 เมนูอาหาร
ประจำเดือน มิถุนายน 2557 

เมนูอาหารเช้า
และกลางวัน

 
   


 

 


 
 ปฏิทินกิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันที่ 13 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  วันที่ 17-21 ก.พ. 57 กำหนดวันชำระค่าเล่าเรียน
ทุกระดับชั้น
  วันที่ 19-21 ก.พ. 57 จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ
ผู้ปกครองสามารถเข้าชมได้ทั้งวัน
(เวลา 14.30-15.20 น.) มีนักเรียนนำเสนอผลงานทุกวัน
 
วันที่ 24-28 ก.พ. 57 สอบปลายภาค 2/2556
  วันที่ 17 มี.ค.- 11 เม.ย. 57
เปิดคอร์ส กิจกรรม "ซัมเมอร์สุดหรรษา" สู่ภาคฤดูร้อน
  วันที่ 6 พ.ค. 57 จำหน่ายหนังสือสำหรับ
นักเรียนที่จะเลื่อนชั้นขึ้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
  วันที่ 7 พ.ค. 57 จำหน่ายหนังสือสำหรับ
นักเรียนที่จะเลื่อนชั้นขึ้น ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
  วันที่ 8 พ.ค. 57 จำหน่ายหนังสือสำหรับ
นักเรียนที่จะเลื่อนชั้นขึ้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
  วันที่ 16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
รับตารางเรียน (นักเรียนใส่ชุดนักเรียน)
   


 

<!--กิจกรรมอนุบาล-->
Click to view album: พิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
พิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
Click to view album: กิจกรรม ตักบาตร ทำบุญจิตใจผ่องใส
กิจกรรม ตักบาตร ทำบุญจิตใจผ่องใส
Click to view album: กิจกรรม Cooking นมปั่น
กิจกรรม Cooking นมปั่น
Click to view album: สระน้ำ Jacuzzi
สระน้ำ Jacuzzi
Click to view album: กิจกรรม Cooking
กิจกรรม Cooking
Click to view album: Cooking......ข้าวต้มมัดแสนอร่อย
Cooking......ข้าวต้มมัดแสนอร่อย

<!--กิจกรรมเด็กประถม-->
Click to view album: เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
Click to view album: โครงการบูรณาการ
โครงการบูรณาการ
Click to view album: ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
Click to view album: เทควันโด
เทควันโด
Click to view album: โครงการปลูกผักสวนครัว
โครงการปลูกผักสวนครัว
Click to view album: ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6

Powered by Bighead Creative Co., Ltd. Login
เธซเธ™เน‰เธฒเนเธฃเธ เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเน€เธฃเธฒ เธšเธฃเธฃเธขเธฒเธเธฒเธจ เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™ เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก เธฃเธฑเธšเธชเธกเธฑเธ„เธฃ เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน€เธฃเธฒ เธซเธ™เน‰เธฒเนเธฃเธ Facebook