เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเน€เธฃเธฒ เธซเธ™เน‰เธฒเนเธฃเธ

 


 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง

  วันที่ 14 พ.ค. 58 เตรียม อนุบาล-อนุบาล 1   
       เปิดภาคเรียน 1/2558
  

  วันที่ 18 พ.ค. 58  ชั้นอนุบาล 2 - อนุบาล 3   
       เปิดภาคเรียน 1/2558
  

 

 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา(ประถม)

 

  วันที่ 9 พ.ค. 58 ประถม 1    
       ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1
 

  วันที่ 18 พ.ค. 58 ประถม 1 - 6    
       เปิดภาคเรียน 1/2558
 

 

 

 

 

 

  เมนูอาหารประจำ

           เดือนพฤษภาคม 2558


<!--บรรยากาศในห้องเรียนอนุบาล-->
ห้องเพลินสำหรับเด็กๆ
ห้องเพลินสำหรับเด็กๆ
<!--ทำเนียบนักเรียน-->
จบปีการศึกษา 2558

 

<!--กิจกรรมอนุบาล-->
Click to view album: ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
Click to view album: Strawberry Room  โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Strawberry Room โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Click to view album: Ladybug Room โครงงาน  กล้วย กล้วย
Ladybug Room โครงงาน กล้วย กล้วย
Click to view album: Humming Bird  Room โครงงาน มหัศจรรย์พลังไข่
Humming Bird Room โครงงาน มหัศจรรย์พลังไข่
Click to view album: Lilly Room โครงงาน พับกระดาษแสนสนุก
Lilly Room โครงงาน พับกระดาษแสนสนุก
Click to view album: Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Click to view album: Cherry Room โครงงาน ของเล่นของใช้...หนูทำได้
Cherry Room โครงงาน ของเล่นของใช้...หนูทำได้
Click to view album: Tulip Room โครงงาน ดินกระดาษปั้นฝัน
Tulip Room โครงงาน ดินกระดาษปั้นฝัน
Click to view album: กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ

<!--กิจกรรมเด็กประถม-->
Click to view album: ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
Click to view album: วันเด็ก 2555
วันเด็ก 2555
Click to view album: เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
Click to view album: โครงการเพาะเห็ด
โครงการเพาะเห็ด
Click to view album: โครงการบูรณาการ
โครงการบูรณาการ
Click to view album: ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
Click to view album: โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
Click to view album: เทควันโด
เทควันโด
Click to view album: โครงการปลูกผักสวนครัว
โครงการปลูกผักสวนครัว

Powered by Bighead Creative Co., Ltd. Login