เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเน€เธฃเธฒ เธซเธ™เน‰เธฒเนเธฃเธ

 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง

   วันที่ 26 ก.พ. 59
วันเรียนวันสุดท้าย ของภาคเรียน 2/2558

   วันที่ 28 ก.พ. 59
งาน "บ้านวังทองสัมพันธ์"

   วันที่ 14 มี.ค. - 8 เม.ษ. 59
เปิดคอร์สพิเศษช่วงปิดเทอม
"ซัมเมอร์หรรษา" นักเรียนทุกระดับชั้น

   วันที่ 16 พ.ค. 59
เปิดเรียนเฉพาะระดับชั้นเตรียมอนุบาล
และอนุบาล 1

   วันที่ 17 พ.ค. 59
เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2559

 

  โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา(ประถม)

 

   วันที่ 14 มี.ค. - 8 เม.ษ. 59
ปิดคอร์สพิเศษช่วงปิดเทอม
"ซัมเมอร์พิเศษสุดหรรษา"
 นักเรียนทุกระดับชั้น

   วันที่ 3 ,4,6 พ.ค. 59
จำหน่ายหนังสือและชุดนักเรียนพร้อมรับตารางเรียนทุกระดับชั้น

   วันที่ 7 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   วันที่ 16 พ.ค. 59
เปิดเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1/2559

 
   

 

 


 

 

 

  เมนูอาหารประจำ

           เดือนกุมภาพันธ์ 2559


<!--บรรยากาศในห้องเรียนอนุบาล-->
บรรยากาศในห้องเรียน (47)
บรรยากาศในห้องเรียน (47)
<!--ทำเนียบนักเรียน-->
จบปีการศึกษา 2558

 

<!--กิจกรรมอนุบาล-->
Click to view album: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558
Click to view album: ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
Click to view album: Strawberry Room  โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Strawberry Room โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Click to view album: กิจกรรมแสนสนุกหน้าเสาธง
กิจกรรมแสนสนุกหน้าเสาธง
Click to view album: Tulip Room โครงงาน ดินกระดาษปั้นฝัน
Tulip Room โครงงาน ดินกระดาษปั้นฝัน
Click to view album: Cherry Room โครงงาน ของเล่นของใช้...หนูทำได้
Cherry Room โครงงาน ของเล่นของใช้...หนูทำได้
Click to view album: ขบวนการ fun น้ำนม
ขบวนการ fun น้ำนม
Click to view album: Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Click to view album: Ladybug Room โครงงาน  กล้วย กล้วย
Ladybug Room โครงงาน กล้วย กล้วย

<!--กิจกรรมเด็กประถม-->
Click to view album: ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
Click to view album: วันเด็ก 2555
วันเด็ก 2555
Click to view album: เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
Click to view album: โครงการเพาะเห็ด
โครงการเพาะเห็ด
Click to view album: เทควันโด
เทควันโด
Click to view album: ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
Click to view album: โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
Click to view album: โครงการบูรณาการ
โครงการบูรณาการ
Click to view album: โครงการปลูกผักสวนครัว
โครงการปลูกผักสวนครัว

Powered by Bighead Creative Co., Ltd. Login