เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเน€เธฃเธฒ เธซเธ™เน‰เธฒเนเธฃเธ

 

   งานเลี้ยง  "บ้านวังทองสัมพันธ์ 2558"  
 เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่าน ทั้งโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง และโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา  ร่วมงาน บ้านวังทองสัมพันธ์ ประจำปี 2558  

 

<!--บรรยากาศในห้องเรียนอนุบาล-->
Click to view album: ครูชาวต่างชาติ

 

<!--กิจกรรมอนุบาล-->
Click to view album: ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
ผลงานโครงงาน ลูกๆ อนุบาล
Click to view album: Tulip Room โครงงาน ดินกระดาษปั้นฝัน
Tulip Room โครงงาน ดินกระดาษปั้นฝัน
Click to view album: Lilly Room โครงงาน พับกระดาษแสนสนุก
Lilly Room โครงงาน พับกระดาษแสนสนุก
Click to view album: Strawberry Room  โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Strawberry Room โครงงานสัตว์โลกใต้น้ำ
Click to view album: Ladybug Room โครงงาน  กล้วย กล้วย
Ladybug Room โครงงาน กล้วย กล้วย
Click to view album: Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Jasmine Room โครงงาน ลมพาเพลิน
Click to view album: Cherry Room โครงงาน ของเล่นของใช้...หนูทำได้
Cherry Room โครงงาน ของเล่นของใช้...หนูทำได้
Click to view album: Humming Bird  Room โครงงาน มหัศจรรย์พลังไข่
Humming Bird Room โครงงาน มหัศจรรย์พลังไข่
Click to view album: กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ

<!--กิจกรรมเด็กประถม-->
Click to view album: วันเด็ก 2555
วันเด็ก 2555
Click to view album: ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
ทัศนศึกษาอาเซียน ป4-ป6
Click to view album: โครงการเพาะเห็ด
โครงการเพาะเห็ด
Click to view album: โครงการบูรณาการ
โครงการบูรณาการ
Click to view album: เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
Click to view album: โครงการปลูกผักสวนครัว
โครงการปลูกผักสวนครัว
Click to view album: ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
Click to view album: โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
โครงการธรรมเพื่อชชีวิต
Click to view album: เทควันโด
เทควันโด

Powered by Bighead Creative Co., Ltd. Login